Annet Bakels
2 February 2024
Remersdaal

Lieve Aarde,

Een werkelijke ontmoeting verandert iets in je. Wandelen in een prachtig natuurgebied, onder een wolkeloze hemel, ordent je gedachten. Lopen langs de vloedlijn… golven die af en aan rollen, laten het onvermijdelijke ritme van het leven voelen. De zang van een merel maakt gelukkig. De avondstilte die indaalt in de natuur geeft rust.

Een echte ontmoeting kenmerkt zich door wederzijds vertrouwen en openheid. Een bereidheid tot aandacht voor de ander. Een goed gesprek heeft dan een eigen soort stilte, een stilte van welwillendheid, waarin een afwisselend spel van luisteren en mededeelzaamheid ontstaat. Een andere kijk op de dingen breekt plotseling tijdens zo’n gesprek open. Een gedachte of gevoel verschuift naar een ruimer gebied. Het is niet meer alleen van jou. En misschien herinner je je een moment van ‘stil staren’, zomaar, in de nachthemel of gewoon door het raam naar buiten waarin je dichtbij jezelf iets heiligs ervoer.