Workshops

Samen schrijven we een Liefdesbrief aan de Aarde!

Wij geloven in meer liefde als aanjager van de verandering. Door het schrijven van een brief vanuit liefde voor de Aarde inspireren we je om jouw relatie met de Aarde te onderzoeken.

Dit schrijven is een intens en intiem, misschien ook lastig en ongemakkelijk proces. Een proces dat bestaat uit de zoektocht naar wat we werkelijk voor haar voelen. Het is een ontmoeting met ons innerlijk, de mogelijkheid tot het ontdekken van onontgonnen gebieden in onszelf.

Wanneer we onze gevoelens voor de Aarde met elkaar delen, wordt onze verwantschap helder. Als we dat wat we in onszelf gevonden hebben van de wereld maken, toont zich een gemeenschappelijk zijn, die ons sterkt in deze transitie.

Zo worden wij ons bewust hoe we met haar omgaan. Hoe meer mensen dit proces doorlopen, hoe meer we erover delen, hoe meer er in beweging komt. Zo draagt ‘Lieve Aarde’ bij aan een collectieve bewustwording en verandering.

Voor wie?

Onze workshops zijn geschikt voor het bedrijfsleven en binnen het onderwijs. In groepsverband wordt de onderlinge relatie versterkt. Vanuit dit schrijfproces komt een intrinsieke motivatie tot veranderen in beweging. Juist door samen dit proces te doorlopen, leer je niet alleen jezelf beter kennen, maar door het delen, leer je ook de ander kennen.

Ook kan een purpose worden ontwikkeld. Een purpose zorgt ervoor dat medewerkers door hun intrinsieke motivatie zich meer inzetten voor hun werk en makkelijker meegaan in veranderingen die hedendaagse transitievraagstukken van hen vragen.

 

Graag gaan we in gesprek hoe we de workshop het beste kunnen afstemmen op jouw/jullie behoefte.

Als individu ben je ook heel erg welkom op een van onze open workshops, zie hiervoor de agenda.

 

There is a revolution that needs to happen and it starts from inside each one of us.

Thich Nhat Hahn

Sessie 1-2u “Proeven aan de heilzame werking van de oefening”

Deze korte inspirerende workshop is geschikt om een eerste vonkje van bewustzijn te genereren. Mensen die aan deze workshop meedoen ervaren vaak dat na afloop het vuurtje in hun is aangezet en ze er thuis verder mee aan de slag gaan.

We starten met een korte introductie over ‘Lieve Aarde’. Hierna doen we een oefening om onszelf beter te gronden en onderzoeken we onze relatie met de Aarde aan de hand van een visualisatie. Door in en uit te zoomen wisselen we van perspectief, wat inzicht brengt over hoe we ons tot de Aarde verhouden. Hierna volgt de schrijfoefening, waarin we vanuit liefde onze eigen brief aan de Aarde schrijven. We delen enkele van onze brieven en sluiten af met een gesprek over wat de oefening in beweging heeft gebracht.

Deze workshop is geschikt als onderdeel van een congres of bijeenkomst, college, festival, of als onderdeel van een retraite.
Doelgroep: Iedereen
Contact: Blanche Beijersbergen via hallo@lieveaarde.nl of 0650832510

Dagdeel / dag “Onderdompelen in onze relatie met de Aarde”

Deze halve of hele dag is geschikt om bewustzijn te genereren en te verdiepen en is zeer geschikt om in groeps- of teamverband te doen. We schrijven met elkaar vanuit liefde onze eigen brief aan de Aarde. Vanuit het onderdompelen in dit schrijfproces komt een intrinsieke motivatie tot veranderen in beweging. Juist door samen dit proces te doorlopen, leer je niet alleen jezelf beter kennen, maar door het delen ook de ander.

In basis bieden wij de volgende onderdelen aan:
We starten met een introductie over ‘Lieve Aarde’ en een introductie op het vrij en intuïtief schrijven. Hierna doen we een oefening om onszelf beter te gronden.
We delen de workshop dynamisch in, waarbij we onze relatie met de Aarde onderzoeken aan de hand van verschillende visualisaties. Door in en uit te zoomen wisselen we van perspectief, wat inzicht brengt over hoe we ons tot de Aarde verhouden. Er zijn meerdere schrijf momenten waarbij we tijd en ruimte in de natuur/buiten benutten. We sluiten af met een reflectie en vertaling naar hoe de relatie te onderhouden en de verandering vorm te geven.

 

Deze workshop is geschikt om los te boeken of als onderdeel van een een leergang, cursus, collegereeks, Heidagen en bijvoorbeeld ook festival of retraite.
Doelgroep: Bedrijfsleven, Hoger Onderwijs, Overheidsinstellingen, NGO’s, verenigingen, gezelschappen.
Contact: Blanche Beijersbergen via hallo@lieveaarde.nl of 0650832510

AGENDA

Juli 2023 Bosbios & workshop op Buitenplaats De Hoorneboeg