Johan D’hulster
21 December 2022
België

Lieve Moeder Aarde,

O, wat zijn wij innig verbonden met elkaar.
Van jongs af aan was ik uw gewillige leerling. Ik leerde uw aardkorst kennen door de kunst
van het tuinieren. Mijn allereerste diepe impressie van u, was toen ik mijn schoonbroer op
zijn knieën zag prei en selder planten bij het vallen van de avond. Het waren eenvoudige
handelingen die mijn leven zouden kleuren. Met behulp van de zaaicatalogus van Gonthier,
waar veel handige tips en kennis in stonden, ontrafelde ik uw eerste geheimen. Toen was ik
10 jaar. Mijn levensloop had ik zich zien ontrollen in het innerlijk.

In die tijd besefte ik nog niet dat de veelgebruikte chemische middelen niet bij u
thuishoorden en gelukkig en zoals bedoeld, leerde ik later de principes van de biologische
teelt kennen via Jan Heyman. Inmiddels was ik 20 jaar geworden en Jan Heyman was de
geboren leraar die uw wijsheid aan me overdroeg. Het leek zo vanzelfsprekend en ik dronk
het allemaal in als behorende tot mezelf.

Zo volgde de beroepskeuze van groenteteler, waardoor ik dagelijks met u in nauwe
interactie stond. Jawel, het was hard werken, er waren wat tegenslagen, maar de innerlijke
voldoening was meer dan bevredigend. Het was altijd thuiskomen bij u.

Later leerde ik door spanningen op mijn rug dat de bewuste aandacht voor het staan en
werken op uw grond ook belangrijk is. En dat u niet enkel aarde bent, maar een
energetische bol van krachten. En ik leerde daar mee omgaan.

Vooral in India hoorde ik de zeldzame bevestiging van wat ik sterk vermoedde, dat alles met
alles verbonden is in uw krachtenveld, en dat wordt geleid door zelfregulatie, zelforganisatie
en harmonie. Terwijl de wereld het altijd over strijd heeft. Uw wetmatigheid is orde en
verhouding, uitgedrukt in de gulden snede, en de opdracht van de mens is om in dit wonder
mee te bewegen. En misschien was mijn grootste inzicht wel, hoe de vruchtbaarheid van
bodem, plant, dier en mens de ultieme eindschakel vormen van de werkzaamheid van geest
en ziel.

Toen ik voor het eerst over genetische manipulatie van de plant hoorde, als vervolg op de
lange weg die zaadveredeling al gegaan was, was ik gealarmeerd. Ik was hierin een heel
zeldzame dwarsligger, zelfs in de kringen van biologische landbouw, en werd overal naar
voor geschoven in allerlei debatten en congressen met academici, waar ik sprak over uw
sublieme maat en ordening. Doch dat werd slechts door enkelingen begrepen en door de
meerderheid op hoongelach onthaald. Waardoor ik me teruggetrokken heb uit het publiek
debat.

Doch genetische manipulatie was slechts de opmaat voor een niet te stuiten technologische
ontwikkeling, die het diepste van uw ziel, o Moeder Aarde, aangrijpt. En vergeef me, als ik
slechts machteloos kon toekijken. Het is ooit zo treffend uitgedrukt door een professor
emeritus biologie in zijn afscheidsrede aan de universiteit: “De som van alle wetenschappen                                                                        is de vernietiging van het leven”. Deze uitspraak doet onrecht aan de vele ware
wetenschappers en onderzoekers, die overal een vraagteken achter plaatsen en zich niet
laten vangen in het materialistische wereldbeeld, maar ik begreep wel wat de oude
professor bedoelde.

Want toen kwam de convergentie tussen Nanotechnologie, Biotechnologie,
Informatietechnologie en Cognitiewetenschap. Het was erg moeilijk om het te begrijpen,
vanwege de technische complexiteit van de materie. Maar het was al voldoende om te
constateren dat uiteindelijk nog niemand precies doorgrondde waar het om draaide. Er is
een ondernatuur aan het werk, die u bewust probeert te ontwrichten.

Tot voor kort leek ‘de maakbare mens’ een verre utopie, maar nu weten we beter. De
nanotechnologie manipuleert uw atomen en moleculen om artificiële processen te
realiseren, om levende wezens te construeren. Ze functioneert in het herschikken van de
atomaire materie die uw meest elementaire structurerende vorm is. Daarnaast kan de
synthetische biologie kunstmatig de genetische code, of het DNA samenstellen, om virussen
te creëren of kunstmatige elementen in levende wezens in te voegen, terwijl ze
geprogrammeerd worden om nieuwe taken te vervullen, verschillend van uw natuurlijke.
Deze zogenaamd nuttige functies worden volop in de industrie, farmaceutica en
geneeskunde ingezet. Wat voordien bij plant en dier gebeurde, vindt nu plaats bij de mens.

Lieve Moeder Aarde, dit te zien gebeuren doet me ontzaglijk veel leed en pijn. En dit is
slechts een heel klein fragment van zoveel meer. Temeer, de technologische wetenschap is
zo ingeburgerd, en zo heilig, dat we ze niet mogen in vraag stellen. Het daarmee
samenhangende mens- en wereldbeeld is zo alomtegenwoordig dat terugtrekken en
vluchten de enige optie lijkt.

En toch wil ik niet tot degenen behoren, die weten en niet deelnemen aan de morele strijd
waarvan gezegd wordt dat zij later de diepste krochten van de hel zullen bewonen. Daarom
vraag ik u, laat mij strijden, zonder te vechten. Toon mij het scheurtje, ‘the crack’ in het ons
omringende bestel, zodat ik daar ongemerkt kan binnenkomen en met de door u verleende
wapenuitrusting mijn werk kan doen. Vervul mij met uw ziel en geest, uw licht om mijn
bijdrage op te nemen, om uw ordening en wijsheid te helen en herstellen.

Wereldwijd zijn veel mensen, individueel of in groep, u erg genegen. Ze lijken onmachtig
tegenover de moloch van de levensbedreigende grootmachten, maar geef ons de kracht om
in uw spoor te blijven. En niet slechts oppervlakkig, maar met het vermogen om tot uw
geest en ziel door te dringen, omdat we dan pas onoverwinnelijk zullen zijn. Laat uw
wapenuitrusting zich in onze lichamen manifesteren, in ons hart en onze gevoelige organen,
zodat we tegenwicht kunnen bieden tegenover de grote imitatie waarvan de technologie
zich meester gemaakt heeft.

Lieve Moeder Aarde, wij mensen zijn in staat om u te vernietigen, we hebben daartoe de
middelen voor handen. Help ons nu om de moraliteit en ethiek te ontwikkelen om voor U te
kiezen en bij iedere handeling uw geest en ziel voorop te stellen.

Dan pas kunnen we waarlijk mens genoemd worden, die rechtmatig in uw krachtenveld mag
vertoeven.
O, Moeder die in de Aarde zijt, leidt ons in uw wijsheid.

Johan D’hulster
21.12.2022