Monica de Leeuw
23 April 2023
Ermelo

Lieve Aarde,

Ik heb die twee woorden al zo vaak hardop of in gedachte tegen jou uitgesproken. Hoe fijn om ze nu op te schrijven en te kunnen delen met zo veel anderen die zich ook bewust zijn van hun verbinding met jou. Allemaal op onze eigen wijze. Dat maakt het voor jou juist zo leuk, spannend en uitdagend. We houden elkaar nieuwsgierig in wat er nog meer in ontwikkeling is in ons Zelf en wat er te ont-dekken valt.
Lieve Aarde, jij bent je bewust van jouw ‘positie’, jouw ‘plaats’ in ons heelal en met ons heelal onze plaats in de gehele Kosmos. Jij weet dat we met elkaar de Schepper zijn van alles dat er is. Jij bent je bewust van de weg die wij met elkaar gaan in samenwerking met zo veel andere levensvormen, dimensies en zo veel waar ik nu geen woorden voor heb in onze taal.
Lieve Aarde, jij geeft toestemming aan de Mens om in te dalen in de stof van jouw Wezen en een lichaam te creëren waarmee de Mens op en in jou kan leven. Zo kan de Mens zich gaan herinneren wie hij/zij werkelijk is. Dit vraagt veel geduld en vertrouwen van jou lieve Aarde en dat duurt in onze lineaire tijd, al zo lang.
Dit is een liefdesbrief aan jou, waarin ik mijn grote dankbaarheid voor wie jij bent uit wil spreken. Ik heb al geschilderd dat ik mijn fysieke ongemakken aan jou terug mag geven en jij begeleidde mij hierin wat betreft de verschillende lagen en kleuren. Hierdoor voelde ik nog meer dankbaarheid en ook dat kon ik schilderen. Intussen groeide mijn vertrouwen in mijn lichaam en werd ik mij er bewust van dat dit lichaam ook een eigen bestaan heeft, bewust is van zichzelf. Ik omhels mijn lichaam vol liefde en zo omhels ik ook jou, meerdere keren per dag lieve Aarde. Dankjewel dat jij er bent en onze Moeder wilt en kan zijn, als grootse water planeet.

In Liefde voor jou met een grootse omhelzing en Harte Groet van deze mens Monica. Laat onze Liefde voor elkaar een krachtig rimpel effect creëren door de wateren die jou mogen bewonen en in alles leeft. Amen! Namasté