Aard Bewoner
9 May 2023
Tilburg

Lieve aarde,

De aarde leeft

Onze zee is haar aorta
Stromen is haar hoogste doel
De rivieren haar haarvaten
Die mensen indammen
Haar hart pompt sneller
Geen bloed bereikt
Geen voeding voor de organen

Voor het vasthouden
zorgden oerbossen op elk continent
Ecocirkels waren toen nog content
Alles te gelde
Bomen zijn meer waard gekapt
Degene die de bomen velde
heeft de toekomst reeds verklapt

Het herstel raakt zo verstoord
Ecocirkels in de kiem gesmoord
En de schaal is ongehoord

Globalisering als economische strohalm
Vernietiging en eurification als dorsmachien
Dammen sluiten stromen voor parende zalm
De visstand daalt zo al tot min 10

In een kleine 5 miljard jaar
Kreeg de aarde iets voor elkaar
Afgebroken door de mens in menig eeuw
Hoor de ijzig stille schreeuw
De aarde wil wel en regenereert
Als de mensheid nu maar leert